Testimonials

Det er vildt imponerende. De 20 medarbejdere der har arbejdet med referatarbejdet er nu omskolet så de indtaler referaterne i stedet for at skrive dem. Det betyder at de vil kunne læses på nettet allerede efter 2-3 timer hvor vi tidligere havde en produktionstid på en uge.


Per Anker Hansen, vicedirektør i Folketinget

Danmarks Radio og TV 2 Danmark

DR og TV 2 Danmark (inkl. alle 8 regioner) benytter talegenkendelse til at lave undertekstning af direkte udsendelser.
- se text-tv side 399 -

 

Udfordringen

Som en service overfor døve og hørehæmmede, har TV 2 Danmark og DR et krav om at tekste minimum en nyhedsudsendelse i døgnet, også i forbindelse med direkte indslag som interviews og udsendte korrespondenter. Nationale begivenheder som royale barnedåb, folketingsvalg og lign. skal også simultantekstes og der er en forventning om at der i fremtiden skal tekstes langt flere udsendelser. Tidligere har TV 2 Danmark, ligesom svensk TV benyttet hurtigskrivende undertekstere, men mange forhold bl.a. forsinkelse imellem indslag og undertekst samt oplæring, har gjort en sådan løsning problematisk.

 

Løsning

Med brug af Philips talegenkendelsesprogram SpeechMagic® er der udviklet en løsning hvor en såkaldet re-sepeaker indtaler det der skal vises som undertekster i den udsendelse der sendes samtidig. Løsningen minder meget om den måde en simultantolk arbejder på. Re-speakeren ser den direkte udsendelse. Så hurtigt som muligt formulerer vedkommende den sætning som talegenkenderen omsætter til tekst. Via teksttv systemet sendes teksten ud til seernes skærm som to linjer ekstra undertekstning. Den samlede forsinkelse, fra noget er sagt i en udsendelse, til underteksten kommer frem på skærmen, kan på denne måde holdes nede på få sekunder. Løsningen har kørt i drift siden oktober 2007 med meget høj stabilitet og genkendelses procent, men den stiller store krav til re-speakeren der både skal følge med i udsendelsen og formulere de undertekster der løbende skal vises, med en meget klar tale.

 

Resultatet af løsningen stilles desuden til rådighed for alle danskere som forbrugerprogrammet DICTUS hvor man med talegenkendelse kan indtale dokumenter i standard Windows programmer som fx MS-Word ®.

 

Fordele

DR nyheder kl. 18.30 og TV 2 Danmark nyheder kl. 19.00 er begge tekstede for hørerhæmmede. De særlige undertekster vises på skærmen som tekstTV side 399. DR og TV 2 Danmark kan på denne måde leve op til kravene i public serviceaftalen med staten og give de døve og hørerhæmmede en bedre mulighed for at følge med i nyhederne og dermed i samfundslivet. TV 2 Danmark benytter talegenkendelsen under hele udsendelsen samtidig med at de udnytter en mulighed for med farvet tekst for at markere hvis flere personer bliver undertekstet. TV 2 Danmark ligger på en genkendelsesprocent mellem 96% og 98%.