Testimonials

Dictus rummer store potentialer for elever, der er i læse- og skrivevanskeligheder.


Rapportens hovedkonklusion

Rapport om afprøvning af Dictus i en pædagogisk sammenhæng

ved Lisbeth Halskov Kristrup Skole i Randers og Skolekonsulent Jørgen Schirmer Nielsen

 

Rapporten

Rapporten bygger på et grundigt og seriøst studie af de muligheder, forudsætninger og begrænsninger der er ved at introducere Dictus i Folkeskolen. Rapporten byder på mange konkrete anbefalinger og beskriver også nogle af de "gratis sidegevinster" som har fulgt brugen og træningen med Dictus.

 

Det kan absolut anbefales alle lærere at læse rapporten i sin helhed.

 

Rapportens hovedkonklusion

Det er således med stor fornøjelse, at vi viderebringer disse positive erfaringer, idet det er vores konklusion af Dictus, Dansk Talegenkendelse rummer store potentialer for elever, der er i læse- og skrivevanskeligheder.

 

 Projektets erfaringer bygger på de første versioner af Dictus, igennem projektperioden har vi oplevet, at programmet gennem nye versioner blev bedre og bedre, hvilket får os til at konkludere, at det fremadrettet kan betale sig at satse på denne teknologi i en skolemæssig sammenhæng, vi tror på, at teknologien i dette felt vil udvikle sig endnu mere.