Dictus Talegenkendelse

Dictus Talegenkendelsesprogram er et digitalt redskab som er udviklet af Dictus Aps i samarbejde med eksperter indenfor området. Programmet henvender sig til elever med dysleksi, svage læsere og andre som har udfordringer ved skriftsproget. Programmet kan bruges i forbindelse med skolearbejde og i hjemmet. Der ligger mange udviklingstimer bag det unikke dansk producerede program.

Elevernes udfordring

Med Dictus Talegenkendelsesprogram har eleverne mulighed for at skrive opgaver selv og arbejde selvstændigt i forhold til fx videns – og færdighedsmålene indenfor fremstilling og kommunikation. Med Dictus Talegenkendelsesprogrammet behøver eleverne ikke lade sig begrænse, men i stedet kan de skrive meget mere og styrke de faglige kompetencer.


Det siger kunderne

”…ved hjælp af Dictus Talegenkendelsesprogram kan eleven følge med på lige fod med deres klassekammerater”

    - Konsulent Hanne Gramstrup Olesen, Kompetencecenter for Læsning Århus.