Fonitterne

Fonitterne er et digitalt læringsspil udviklet af Dictus Aps i samarbejde med logopæder og lingvister. Spillet henvender sig til børn mellem 3 – 8 år og kan anvendes af pædagoger og lærere, som beskæftiger sig med børns sprogudvikling. Fagligheden er i fokus og der ligger mange udviklingstimer bag spillet, som er dansk produceret.

Daginstitutionsområdet og indskolingen

Med de sproglige læringsmål på daginstitutionsområdet og i indskolingen kan det digitale læringspil fonitterne med fordel anvendes i forbindelse med det sproglige udviklingsarbejde. Med fonitterne har talepædagoger, pædagoger og lærere en unik mulighed for at tilrettelægge et træningsprogram for det enkelte barn og styrke barnets sproglige kompetencer.


Evaluering og progression

Spillet er bygget op omkring P.O.P.T. – metoden og træner barnets fonologiske bevidsthed gennem en række lytte -, skelne-, og udtaleøvelser. Med lærermodulet som er udviklet til spillet, kan barnets pædagoger og lærere danne sig et overblik over, hvilke sproglige udfordringer der er særlig vanskelige for det enkelte barn. Lærermodulet giver således mulighed for en individuel målrettet indsats. Lærermodulet giver desuden mulighed for evaluering undervejs og for, at pædagoger og lærere kan følge med i barnets progression.

”…har barnet fonologiske vanskeligheder, kan disse vanskeligheder have negative konsekvenser for barnets tilegnelse af læse- og stavefærdigheder.”

    Carsten Elbro, forsker i læseudvikling    

Om Fonitterne

Fonitterne er et 3D-adventurespil, hvor spilkarakteren bevæger sig rundt i et spilleunivers, som er befolket af små fantasidyr kaldet fonitter. Spillet går ud på at finde særlige fonitter i skoven, og ved at spille minispil belønnes barnet med en fonit, samt point. I minispillet træner barnet de lyde, som han eller hun har vanskeligt ved. Træningen består af lytteøvelser og senere taleøvelser i en fast rækkefølge, fra enkeltlyde og stavelser til mere udfordrende nonord. Målet med spillet er, at barnet får sproglig træning på en motiverende og sjov måde.

 

Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet