Panda LytteSkriver & LytteStaver


Panda LytteSkriver & LytteStaver er et digitalt læremiddel, bestående af to programmer udviklet af Dictus i samarbejde med Bent Saabye Jensen. Programmerne bygger på metoden Lytteskrivning, som er resultatet af 3 års udviklingsarbejde gennemført af Bent Saabye Jensen for Nationalt Videncenter for Læsning.


Lytteskrivning

Lytteskrivning er en metode til skriftsprogsundervisning af elever i indskolingen samt ældre ordblinde elever og andre usikre læsere. Når eleverne lytteskriver, kan de høre resultatet af deres skriveforsøg samtidig med, at de eksperimenterer med stavningen. I et almindeligt it-skriveprogram må eleverne vurdere stavningen ud fra, om det ser rigtigt ud. Når eleverne lytteskriver, får de mulighed for at arbejde med bogstaverne, indtil ordet lyder rigtigt. En effektundersøgelse tyder på, at Lytteskrivning har en markant positiv effekt på elevernes skriftsproglige udvikling.


LytteSkriver og LytteStaver

Panda LytteSkriver & LytteStaver bruges sideløbende gennem hele indskolingen. Programmerne er læringsprogrammer. Det er ikke kompenserende hjælpemidler. Målet er, at udvikle elevernes viden om bogstavlyde, bogstavernes betingede udtaler og stavemåder. Programmerne understøtter undervisning rettet mod Fælles Mål for 0. til 2. klasse. Med Panda LytteSkriver & LytteStaver kan læreren arbejde differentieret og målrettet i forhold til den enkelte elevs skriftsproglige udvikling.


LytteSkriver bruges, når eleverne skriver frie tekster, børnestaver eller til opdagende skrivning. LytteSkriver er en udvidelse til Google Chrome og kan bruges i Google Docs eller Word Online. Lytteskriver afvikles på en computer.

LytteStaver bruges, når eleverne skal arbejde systematisk med bogstaver, bogstavlyde, syntese og stavetræning. Elevernes besvarelser i LytteStaver er samtidig indikator for i hvilken fase af den skriftsproglige udvikling, de aktuelt befinder sig. LytteStaver har derved en evaluerende funktion. LytteStaver afvikles på Android tablets, på iPad, eller iPhone.

”..De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens de skriver”

    Bent Saabye Jensen    

Om Panda LytteSkriver / LytteStaver

Panda LytteSkriver/Lyttestaver fungerer som ét læremiddel. Lytteskrivning er baseret på opdagende skrivning og med programmet får eleverne løbende oplæsning af de enkelte bogstavlyde og sammensætninger af lyde mens de skriver. Eleverne får herved mulighed for at manipulere med bogstaverne undervejs i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt. Programmet LytteStaver er udformet som et spil, hvor eleverne skal løse forskellige stavetræningsopgaver. Panda LytteStaver er et visuelt flot spil som appellere til eleverne og som gør stavetræningen til en underholdende udfordring.

 

Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet