Dictus (PC)

Dictus (PC) er en offline talegenkender, hvor brugeren har mulighed for at styre computeren med talekommandoer, tilføje ord til ordbogen, samt er træning nødvendig for, at programmet kan lære netop din måde at tale på.

Læs mere om Dictus (PC) inden for dit område

 

Det er overordentlig betydningsfuldt for menneskers selvværd at være i stand til at kommunikere skriftligt. Vi behøver ikke alle være forfattere, men det er vigtigt, at vi er i stand til at skrive inden for de rammer vi ønsker - om det så er:

 

 • Chat på internettet
 • Profil på Facebook
 • Korte e-mails
 • Skolearbejde
 • Studierapporter
 • eller andet

   

  Uanset hvor stort skriveproblemet er, kan ordblinde og andre lære at bruge Dictus (PC).

   


   

  Dictus (PC) er en ideel løsning for den enkelte medarbejder, som dagligt bruger meget tid på skriftlig dokumentation – uanset om det skyldes at vedkommende skriver meget eller skriver langsomt.

   

  De fleste taler hurtigere end de skriver og selv dygtige tekstbehandlere kan få glæde af at diktere tekstdokumenter i stedet for at skrive med tastatur. Dictus kan som udgangspunkt forstå dagligdags sprog, men der er faciliteter til at tilføje alle de ord og fagudtryk, som er specielle for dit arbejde - fx juridisk, politisk, psykologisk, ......


  For medarbejdere med varierende grad af ordblindhed vil Dictus være en hjælp og et bidrag til en effektivere og rarere arbejdsdag. Tal i mikrofonen og din tale kommer straks ind i Microsoft Word eller andre Microsoft programmer.

   

  Dictus stiller dog et krav til dig om at lære at tale roligt med korrekt og tydelig udtale. For at maksimere genkendelsen skal du øve dette, og Dictus skal trænes til at genkende din stemme.

   


   

  Dictus Skoleversion anskaffes til én skole (på én matrikel) på lejebasis og må installeres på op til 25 computere, som frit kan fordeles mellem skolens computere, lærere og elever.
  Prisen er kr. 3000,- (eks moms) om året og indeholder gratis opdateringer i lejeperioden.

   

  Da god lydkvalitet er afgørende for kvaliteten af genkendelsen, anbefaler vi, at skolen også anskaffer de foldbare headsets Plantronics 400 DSP, som kan bestilles i Dictus Butikken.

   

  Kontakt gerne Dictus ApS for at høre mere om vilkårene.

   

  Privatversionen kan også anskaffes af skoler og andre undervisningsinstitutioner, idet licensbestemmelserne herfor også dækker uddannelsesformål.

  Må man bruge Dictus til eksamen?

  Det spørgsmål tør vi ikke svare entydigt på. For at være sikre anbefaler vi, at I selv undersøger reglerne og iøvrigt kontakter skolelederen og/eller den SPS-ansvarlige på undervisningsstedet.

  For så vidt angår Folkeskolen kan vi anbefale følgende beskrivelser på:

   

  Fra sidstnævnte artikel har vi taget følgende uddrag:


  Skolens leder kan give tilladelse til, at eleven indtaler sin besvarelse i

 • Dansk, skriftlig fremstilling, FP9
 • Matematik med hjælpemidler, FP9
 • Engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig fremstilling, FP9
 • Dansk, skriftlig fremstilling, b og c - delen, FP10
 • Matematik, FP10
 • Engelsk, tysk og fransk, hæfte 2, FP10


  Bemærk: Dictus (PC) kræver ikke internetadgang når det først er installeret, så det kan benyttes under eksamen efter aftale med skolelederen.

  Afprøvning af IT-hjælpemidler til folkeskolens prøver

  Elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan anvende IT-hjælpemidler til prøveaflæggelse. Skolerne skal inden prøverne kontrollere, om elevernes IT-hjælpemidler kan afvikle de særlige filer, der stilles til rådighed for disse elever, så eventuelle problemer kan nå at blive afhjulpet inden prøverne. For at hjælpe elever og skoler med denne kontrol, har Kontor for Prøver og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oprettet en test-side, hvor alle elever kan teste, om deres IT-hjælpemiddel fungerer, som det skal.

   

  Dictus (PC) giver fuld aflastning fra tastatur på Windows 7/8/10

  Hvis du har museskader, begyndende museproblemer eller i øvrigt har brug for aflastning fra tastaturet, så kan du med Dictus (PC) styre computeren alene ved hjælp af stemmen.

   

  Selv hvis man ikke skriver særlig meget, så er Dictus velegnet som erstatning for mus og tastatur. Med talekommandoer kan man:

   

 • Navigere rundt på skærmen
 • Åbne/lukke programmer
 • Maksimere/minimere/lukke vinduer
 • Klikke på knapper
 • Scrolle op og ned på siden
 • Bruge genvejstaster osv.

  Dictus Ordblindepakke

  Som ordblind kan man, ud over et program til skriftligt arbejde, få brug for et program til at læse op. Oplæsningen kan både være en stor hjælp, når der skal læses tekster på jobbet, privat eller på studiet, og yderligere kan oplæsningen bruges som en måde at opdage stavefejl i egne tekster.

   

  I ordblindepakken får du:

 • Dictus (PC) dikteringsprogram (inkl. ekko oplæsning)
 • ClaroRead oplæsningsprogram (inkl. dansk SAPI-stemme Sara og engelsk stemme Daniel)
 • Headset (Plantronics 400 DSP)
  Køb Dictus (PC)
  Sofus & Dictus


  Kompetencecenter for Læsning i Aarhus har produceret et filmindslag om Sofus på 11 år som benytter Dictus i skolearbejdet.


  Se filmen og bliv glad!

  Fordele:


  Aflastning fra at skrive med tastatur

  Hvis du har museskade eller af anden grund ikke kan bruge dine hænder, så har du fuld styring af computeren med stemmen.


  Fungerer med dine Microsoftprogrammer!

  Diktér dine tekster direkte ind i Word, Outlook eller andre Windowsprogrammer.


  Let at bruge

  Det er let at installere Dictus og efter få minutter kan du diktere din først tekst. For at opnå god genkendelse er det dog nødvendigt med grundig træning. Men efter endt træning er det enkelt og let at bruge Dictus.


  Muligt at tilføje nye ord og fagudtryk

  Dictus indeholder en facilitet, så det er muligt at "skanne" dokumenter igennem for ord of udtryk, som Dictus ikke i forvejen kender. Disse kan så tilføjes til Dictus' ordbog, så den fremover kan genkende disse.

  Vil du vide mere?


  Kontakt os på tlf. 3636 0002 eller info@dictus.dk, hvis du vil høre mere om Dictus.


  Følg os på