Dictus i undervisning

Hvis du arbejder med undervisning af børn, unge eller voksne med læse-skrive-vanskeligheder, kan Dictus med stor fordel benyttes som et kompenserende hjælpemiddel i forhold til skriveprocessen.

 

Det er overordentlig betydningsfuldt for menneskers selvværd at være i stand til at kommunikere skriftligt. Vi behøver ikke alle være forfattere, men det er vigtigt, at vi er i stand til at skrive inden for de rammer vi ønsker - om det så er:

 • Chat på internettet
 • Profil på Facebook
 • Korte e-mails
 • Skolearbejde
 • Studierapporter
 • eller andet

 

 

Uanset hvor stort skriveproblemet er, kan ordblinde og andre lære at bruge Dictus. Det kræver dog god vejledning og derfor er det vigtigt at de, der skal undervise i Dictus, selv er helt fortrolige med brugen.

 

Som underviser skal man dog gøre sig klart: Ikke alle vil få lige gode resultater. Der er flere faktorer, som spiller ind - bl.a. er elevens sproglige færdigheder.

 

 

Skoleversion

"Dictus Skoleversion" anskaffes til én skole (på én matrikel) på lejebasis og må installeres på op til 25 computere, som frit kan fordeles mellem skolens computere, lærere og elever.
Prisen er kr. 3000,- (eks moms) om året og indeholder gratis opdateringer i lejeperioden.

 

Da god lydkvalitet er afgørende for kvaliteten af genkendelsen, anbefaler vi, at skolen også anskaffer de foldbare headsets Plantronics 400 DSP, som kan bestilles i Dictus Butikken (hardware er desværre ikke tilskudsberrettiget).

 

Kontakt gerne Dictus ApS for at høre mere om vilkårene.

 

Dictus Privat kan også anskaffes af skoler og andre undervisningsinstitutioner, idet licensbestemmelserne herfor også dækker uddannelsesformål.

 

 

Dictus Ordblindepakke

Som ordblind kan man, ud over et program til skriftligt arbejde, få brug for et program til at læse op. Oplæsningen kan både være en stor hjælp, når der skal læses tekster på jobbet, privat eller på studiet, og yderligere kan oplæsningen bruges som en måde at opdage stavefejl i egne tekster.

 

I ordblindepakken får du:
- Dictus dikteringsprogram (inkl ekko oplæsning),
- ClaroRead oplæsningsprogram (inkl dansk SAPI-stemme Sara og engelsk stemme Daniel)
- Headset.

Med pakken kan du ‘lytte-læse’ dig igennem tekster og ‘tale-skrive’ dine egne tekster. De to programmer fungerer sammen og kan kombineres på flere forskellige måder:

 

Må man bruge Dictus til eksamen?

Det spørgsmål tør vi ikke svare entydigt på. For at være sikre anbefaler vi, at I selv undersøger reglerne og iøvrigt kontakter skolelederen og/eller den SPS-ansvarlige på undervisningsstedet. For så vidt angår Folkeskolen kan vi anbefale følgende beskrivelser på:

 

Fra sidstnævnte artikel har vi taget følge uddrag:


Skolens leder kan give tilladelse til, at eleven indtaler sin besvarelse i

 • - dansk, skriftlig fremstilling, FP9
 • - matematik med hjælpemidler, FP9
 • - engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig fremstilling, FP9
 • - dansk, skriftlig fremstilling med adgang til internet, b og c - delen, FP10
 • - matematik, FP10
 • - engelsk, tysk og fransk, hæfte 2, FP10,

Afprøvning af it-hjælpemidler til folkeskolens prøver

Elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan anvende it-hjælpemidler til prøveaflæggelse. Skolerne skal inden prøverne kontrollere, om elevernes it-hjælpemidler kan afvikle de særlige filer, der stilles til rådighed for disse elever, så eventuelle problemer kan nå at blive afhjulpet inden prøverne. For at hjælpe elever og skoler med denne kontrol, har Kontor for Prøver og Test i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oprettet en test-side, hvor alle elever kan teste, om deres it-hjælpemiddel fungerer, som det skal.


 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor bruge Dictus?

1

Fordi nogle elever ikke kan stave begyndelsen af ordene i traditionelle skrivestøtteprogrammer.

2

Fordi eleverne kan koncentrere sig om indhold i stedet for at gå i stå under stavning.

3

Fordi kvaliteten af det skrevne højnes når stavning ikke begrænser formuleringen.

4

Fordi eleven sparer megen energi og tid ved at tale fremfor at taste.

 

Sofus & Dictus

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus har produceret et filmindslag om Sofus på 11 år som benytter Dictus i skolearbejdet.

Se filmen og bliv glad!

 

Dictus er tilgængelig på materialeplatformen


Materialeplatformen er et katalog, der gør det nemt for undervisere, studerende og elever at finde netop de læringsressourcer, de har behov for.

 

Dictus indeholder inspirationsmaterialer til, hvordan programmet anvendes med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål. Læs inspirationsmaterialer her.