Løsninger med Taleteknologi

Dictus tilbyder at lave kundespecifikke dikteringsløsninger (med talegenkendelse), hvor selve dokumentskrivningen indgår i en større sammenhæng - fx med dokumenthåndtering, sagsbehandling o. lign. Selv meget dygtige tekstbehandlere kan opnå betydelig effektivisering ved at tale i stedet for at taste.

 

 

Læs mere om dikterings brancheløsninger til:

 • Læger
 • Sagsbehandlere
 • SOSU-assistenter


 • Talesyntese går den modsatte vej end talegenkendelse. Her har man en tekst, som ønskes læst op af en computer. Her kan Dictus tilbyde Sara stemmen, som på enestående vis kan bruges til højtlæsning. Sara bygger på en nyere teknologi end de fleste andre danske stemmer og lyder næsten helt naturlig. Talesyntese er særlig velegnet for virksomheder der tilbyder serviceinformation som er meget omskiftelig - fx trafikinformation, vejrudsigter, bankoplysninger mm.

   

  Herudover tilbyder Dictus også talebaserede telefontjenester.

  I mange virksomheder er telefonen det vigtigste redskab til kommunikation med kunderne. Med talebaserede tjenester kan vi bidrage til en mere effektiv betjening uden ventetid, uden lange trykknapvalg, uden lange beskeder. Den talestyrede teknologi afhjælper mange af disse problemer og finder anvendelse fx. indenfor:


  • Omstilling: Automatisk telefonomstilling ved blot at sige navnet.
  • Kundevejledning: Vejledning og besvarelse af typiske spørgsmål.
  • Serviceinformation: Fx. bankoplysninger, trafikinformation, mm.
  • Bestilling: Kan være bestilling af billetter inden for transport og underholdning.
  • Voice portal: Èt opkaldsnummer der samler flere indbyrdes relaterede telefontjenester, fx bankinformation, saldi, transaktioner, aktiekurser, mm.

   

  Mange platforme og enheder

   

  Dictus arbejder med mange og forskellige teknologier, platforme og enheder afhængig af krav fra vores kunder. Det kan stille variende krav til IT-kendskab og derfor tilbyder Dictus også at overtage drift og vedligeholdelse af vores løsninger. Vi kan med andre ord tilbyde:

  • Hostede løsninger
  • Klient / server løsninger
  • Stand alone løsninger

  Eksempler

  Sortering med talegenkendelse

  Til sortering af breve og pakker hos PostNord i hele Danmark.

  Referatskrivning ved talegenkendelse

  For at effektivisere det intensive skrivearbejde.

  Undertekstning ved talegenkendelse

  Som en service for døve og hørehæmmede.

  Undertekstning ved talegenkendelse

  Som en service for døve og hørehæmmede.

  Undertekstning ved talegenkendelse

  Som en service for døve og hørehæmmede.

  Oplæsning af vejrudsigter

  Sara, syntesestemme oplæser dynamiske vejr- og havudsigter.

  Hvorfor Dictus?

  1

  Dictus er et spin-off firma af Prolog Development Center, som har 15 års erfaring med taleteknologi.

  2

  Vi benytter både standardsystemer og egenudviklet talegenkendelse, så vi kan levere løsninger, der er optimeret til dit fagsprog!

  3

  Dictus har højtuddannede software- og sprogkompetencer, som sikrer at løsninger implementeres til kundernes tilfredshed.

  Udtalelser

  Folketinget er meget tilfreds med Dictus’ talegenkendelsesløsning og med vedligeholdelse og support fra Dictus og har i marts 2015 underskrevet en ny kontrakt med Dictus.


  - Jenni Birklund, chef for Folketingstidende i Folketingets Administration

  Jeg er glad for taleteknologien, da jeg har problemer med at stave. Nu skal jeg ikke have en kollega til at hjælpe mig mere - nu kan jeg selv tale det ind uden at sidde og tænke over, hvordan det mon skal staves.

  Sosu-hjælper i Esbjerg