PostNord voice-sorterer breve og småpakker

PostNord i Danmark introducerer ny IT til at sortere breve og pakker ved hjælp af talegenkendelse. De forsendelser, som ikke umiddelbart kan maskinsorteres, bliver sorteret gennem oplæsning og talegenkendelse.


PostNords eksisterende maskiner kan ”læse” oplysninger på forsendelserne, men ikke altid ”forstå” dem og dermed fange eventuelle fejl. I voice-sortering benytter vi medarbejderens ”øjne” og evne til at forstå konteksten (fx. returforsendelser) og derefter ”stemme” til oplæsning af den relevante adresse. Adressen genkendes af systemet og slås op i en modtagerdatabase. Voice-systemet returnerer et rutenummer, samt information om hvor på ruten afleveringsstedet er placeret (omdelingsrækkefølge). Informationen læses højt for postmedarbejderen ved hjælp af en talesyntese. Således sker sorteringen med taleteknologi.IT-systemet leveres af Dictus ApS og Optiscan og første voice-sortering skete natten mellem søndag og mandag den 22. januar 2018 på PostNords 28 nye sorteringshubs. Inden natten var omme, var 168.000 forsendelser voice-sorteret. Allerede om torsdagen i samme uge rundede voice-sorteringen 1 mill. forsendelser.


Fordelene ved voice-sortering er mærkbare:


 • Det er nemmere og hurtigere end at ”huske-sortere”
 • Det er muligt at sortere de nye store geografiske områder
 • For Q-produkter (dag-til-dag leveringer) indgår sorteringen direkte i ruteplanlægningen

 • Voice-sorteringen er i indledende drift og efter en god måned er distributionsleder i Charlottenlund, Henrik Sylvest Olsen, begejstret for den nye sorteringsproces. Både han og medarbejderne i hub’en synes, at systemet er et godt værktøj – især når man sorterer til ruter, man ikke kender.


  "Fra Distributionen er der stor ros til voiceanlæggene, der af nogle beskrives som uundværlige i en omlægning som vores. Det er tydeligt, at jo bedre medarbejderne bliver til at bruge anlæggene, jo mere stiger produktiviteten”, udtaler Lene Reipuert, chef for Operation Performance Management.


  "Vi har store forventninger til videreudviklingen af systemet i samarbejde med PostNord, der allerede har stor gavn og glæde af voice-sorteringen. Vi ser også en interesse fra andre landes postvæsner, som står i kulissen og afventer. Systemet har været velfungerende i testperioden og vi er glade for den positive modtagelse samt, at driften er gået rigtig fint fra første dag”, lyder det fra Jens Kjærum, adm. direktør i Dictus ApS.


  Fakta:


  Voice-sorteringssystemet er installeret på mere end 350 arbejdsstationer på de 28 hubs og distributionscentre i PostNord Danmark.


  Der er ca. 2 ½ mill. fysiske postadresser i Danmark (foruden postbokse og særlige forsendelser). Voice-systemet kan genkende samtlige ca. 45.000 unikke vejnavne i Danmark samt postnumre, husnumre mm og kan derfor benyttes til at voice-sortere post, i omdelings orden, til samtlige adresser i landet.


  Blandt de mest udfordrende vejnavne kan nævnes ”Fjælstaunijn” og andre bornholmske fuglenavne i 3720 Nexø. Systemet er dog optimeret til at genkende samtlige dialekter i Danmark.


  Voice-sorteringssystemet med adressegenkendelse er så vidt vides det første af sin art. Dictus og Optiscan har præsenteret systemet i adskillige lande, hvor man ikke kender tilsvarende løsninger men løsninger baseret på stavning af NATO-alfabetet (alfa, bravo, ...)