Støtte til fritidsanvendelse

Skrevet af Leif Petersen, teknologi og vejledning, Hovedstadens Ordblindeskole

 

Hvem kan få støtte?

Opfylder du som læse- og skrivesvag følgende kriterier, kan du få støtte til hjælpemidler derhjemme.

  1. Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (ordblindhed er en varigt nedsat funktionsevne)
  2. Et hjælpemiddel eller forbrugsgode vil i væsentlig grad kunne afhjælpe din nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse.
  3. Et hjælpemiddel er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

 

Hvad er formålet?

At fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

 

Hvem administrerer støtten?

Kommunernes socialforvaltninger. De hjælpemidler, der kan søges i kommunen, omfatter bl.a. ”særlige informationsteknologiske hjælpemidler”. Ordblindehjælpemidler hører under denne kategori. Der skelnes mellem § 112 hjælpemidler (fx støtteprogrammer) og § 113 hjælpemidler, som betragtes som almindeligt indbo (fx en computer). § 112-hjælpemidler er som hovedregel gratis. § 113-hjælpemidler ydes der som hovedregel ikke støtte til.

 

Hvor skal du henvende dig?

Kommunens socialforvaltning i henhold til Servicelovens § 112 og $ 113. Spørg til ”Hjælpemidler”. Store kommuner har ofte en særlig hjælpemiddelenhed som fx København, med Handicapcenter København.

 

Er der et ansøgningsskema?

Ja. Mange kommuner har det liggende på deres hjemmeside, men det ligger ikke et centralt sted. Ansøgningsskemaet kan også fås ved henvendelse til kommunen. Ansøgningsskemaet skal indsendes sammen med dokumentation på dit handicap (ordblindhed) samt en beskrivelse af det, der søges om. Ansøgningsskemaet er også en samtykkeerklæring til, at kommunen kan indhente yderligere oplysninger om dine helbredsforhold og økonomiske forhold, som har betydning for ansøgningen.

 


 

 

Godt at vide

Du er nødt til selv at have en computer, som hjælpeprogrammerne kan installeres på. En stationær computer vil altid blive regnet for et almindeligt indbo, der ikke kan ydes tilskud til.

En bærbar computer kan, hvis særlige grunde nødvendiggør den, stadig regnes som et almindeligt indbo med 50% godtgørelse efter § 113. Det samme med en scanner i forbindelse med bevilling af et tekstgenkendelsesprogram (OCR).

Vidste du?

  • Det er 3 gange hurtigere at tale i forhold til at taste
  • Du kan opnå 95-98% korrekt genkendelse
  • Du kan smide mus og tastatur væk

Køb Dictus online ...

 

og kom straks i gang med talegenkendelse!