Unge under Videregående uddannelse

Skrevet af Leif Petersen, teknologi og vejledning, Hovedstadens Ordblindeskole

 

Hvem kan få?

Studerende på alle SU-berettigede korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Reglerne gælder ikke for bl.a. merituddannelser og åbne uddannelser (fx diplom og master).

 

Hvad er formålet?

Specialpædagogisk støtte er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse – fx ordblindhed – kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre studerende.

 

Hvem administrerer støtten?

"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet" administrerer støtteordningerne til uddannelser som er SU-berettigede.

 

Hvad kan du få?

For ordblinde studerende er de mest almindelige støtteformer:

  • - En it-startpakke, som består af en pc med fx skrive- og læseprogrammer, samt undervisning i brugen af dem.
  • - Studiestøttetimer, fx hjælp til opgaveskrivning
  • - Særligt tilrettelagte studiematerialer, studiebøgerne i særligt elektronisk format som computeren kan oplæse

 

Hvor skal du henvende dig?

Støtten skal søges via uddannelsesstedet og studievejlederne. Alle uddannelsessteder har mindst en person, der har med specialpædagogisk støtte (SPS) at gøre.

 

Er der et ansøgningsskema?

Ja. Det kan hentes på www.spsu.dk under menupunkt ”Skemaer”. Det kan også fås ved henvendelse til uddannelsesstedets SPS-kontaktperson.

 


 

Godt at vide

Alle uddannelsessteder med en SU-berettiget uddannelse er forpligtet til at have en SPS-vejleder. Så spørg efter SPS-vejlederen. I sidste ende er det uddannelsesstedets leder, der er ansvarlig for, at du får den rigtige støtte. Så hvis alt andet går galt, skal du kontakte skolelederen.

 

Den studerende sender et ansøgningsskema sammen med studiestedet til "Styrelsen for Undervisning og Kvalitet". Der skal vedlægges dokumentation for funktionsnedsættelsen, fx ordblindhed. Hvis SPS-enheden vurderer, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation, bevilges den studerende en test. Første gang den studerende således søger om støtte, skal man forvente, at der går nogen tid, før støtten iværksættes, fordi mange instanser skal involveres. Derfor er det vigtigt at ansøge hurtigst muligt. Det kan gøres så snart du har fået besked om at du er optaget på uddannelsen.

 

Nyttige links

www.spsu.dk   Klik under "Videregående uddannelser."

Vidste du?

  • - Det er 3 gange hurtigere at tale i forhold til at taste
  • - Du kan opnå 95-98% korrekt genkendelse
  • - Du kan smide mus og tastatur væk

Køb Dictus online ...

 

og kom straks i gang med talegenkendelse!